ไกรฤกษ์ นานา.

อึ้ง! แผนแม่บทรถไฟญี่ปุ่นสายเอเชีย จีน-ไทย-มลายู สมัยสงครามโลกที่สาบสูญ. - 2563 [2020]

0125-3654


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

รถไฟสายทรานส์เอเชีย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305