ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

ความสำเร็จของเซอร์จอห์น เบาริ่ง พระราชประสงค์รัชกาลที่ 4 เพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของสยาม. - 2564 [2021]

0125-3654


เบาว์ริ่ง, จอห์น, เซอร์, ค.ศ. 1792-1872.


สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 4, 2394-2411.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305