มัทนา นันตา.

เว็บไซต์ยูทูบ (ภาษาไทย) กับการสื่อสารความเกลียดชัง. - 2557 [2014]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

การสื่อสารความเกลียดชัง ยูทูบ เว็บ 2.0 สื่อสังคมออนไลน์ ็Hate speech YouTube Web 2.0 Social media

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305