เลาะขอบที่ดินพระรามที่ 3 อนาคตใสปิ๊ง - 2536 [1993]


การพัฒนาที่ดิน--ไทย--กรุงเทพฯ


ถนนพระราม 3

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305