อาฟต้าทำพิษ 3 อุตสาหกรรมขาดทุน - 2536 [1993]


อุตสาหกรรมกระดาษ--ไทย.
อุตสาหกรรมกระจก--ไทย.

อาฟต้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305