บทบาททูตไทยประจำกัมพูชา

ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

บทบาททูตไทยประจำกัมพูชา - 2536 [1993]


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา
กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305