ไม่รีบซื้อช่วงนี้จะเสียใจ บ้าน/คอนโดขึ้นราคาแน่ - 2537 [1994]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2536-2537
ที่อยู่อาศัย--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305