ไทยจูบฟินแลนด์ขยายช่องการค้า เปิดประตูบุกท่องเที่ยวได้เสรี - 2537 [1994]


ไทย--การค้า--ฟินแลนด์
ฟินแลนด์--การค้า--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305