กฤษดามหานครกว้านซื้อที่ เล็งทำเลรังสิต/วงแหวนรอบนอก ชี้ราคาที่ดินขยับ 5-10 เปอร์เซนต์ - 2537 [1994]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2537
การพัฒนาที่ดิน--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305