เทียบฟอร์ม-วัดกึ๋น 52 กรรมาธิการงบฯ ปี37 เหนือกว่า36- จริงหรือ? - 2536 [1993]


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2536-2537


งบประมาณ--ไทย--2537

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305