ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในสายตาสหรัฐ-ที่เอเชีย-แปซิฟิก - 2536 [1993]


สิทธิมนุษยชน--เอเชีย-แปซิฟิก
ประชาธิปไตย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305