สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2488-

สุชาติ สวัสดิ์ศรี 1991 กับคนพันธุ์ใหม่ สัมภาษณ์โดย กองบรรณาธิการสารคดี - 2534 [1991]


สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2488-


นักประพันธ์

ศรีดาวเรือง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305