เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

การประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มเอเปค - 2536 [1993]


ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ--การประชุม
การค้าเสรี--เอเชีย--ภูมิภาคแปซิฟิก

กลุ่มประเทศเอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มเอเปค

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305