หลังประชุมเอเปค - 2536 [1993]


เอเชีย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย
ภูมิภาคแปซิฟิก--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--เอเชีย
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ภูมิภาคแปซิฟิก

กลุ่มประเทศเอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เอเปค

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305