มาโนชญ์ บุญญานุวัตร

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-มาเลย์-อินโดฯ - 2537 [1994]


ไทย--การค้า--อินโดนีเซีย
ไทย--การค้า--มาเลเซีย.
มาเลเซีย--การค้า--ไทย
อินโดนีเซีย--การค้า--ไทย

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305