วิภาค ฉัพพรรณ

แล้วเรื่อง อาวุธ กับการต่อรองการค้าของ รัฐบาล-ทหาร ก็ แฮปปี้ เอนดิ้ง - 2537 [1994]


การแลกเปลี่ยนสินค้า--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305