ญัตติ 20 ส.ส. เข้าสภา ถ้าลงมติผลจะเป็นอย่างไร ที่แน่ๆ พลังธรรม มองหน้ากันไม่ติด - 2537 [1994]


พรรคพลังธรรม
คณะกรรมการวิสามัญรวบรวมเรียบเรียงยกร่างรัฐธรรมนูญ


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2537

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305