วิภาค ฉัพพรรณ

ชวน ยึด หลักการ ไม่ยุบ ไม่ปรับ ครม.รอคอยจังหวะ โอกาสกับกฎหมาย งบประมาณ - 2537 [1994]


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2537

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305