มณี พรมแก้ว

สภาธุรกิจ ทูต เศรษฐกิจไทย-มาเลย์-อินโดฯ - 2536 [1993]


สภาธุรกิจ


ไทย--การค้า--มาเลเซีย.
ไทย--การค้า--อินโดนีเซีย
มาเลเซีย--การค้า--ไทย
อินโดนีเซีย--การค้า--ไทย

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305