ศิริ สร้อยแสงชัย

จากสารพิษคลองเตยถึงวางเพลิงร่มเกล้า โศกนาฏกรรม ที่ไม่มีข้อสรุป - 2537 [1994]


ชุมชนร่มเกล้า


คนจนในเมือง--ไทย
ชุมชนแออัด--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305