บนเส้นทางสู่มหาอำนาจเศรษฐกิจ Thailand-tiger เสือลำบาก! โดย ทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์ - 2537 [1994]


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ลาว.
ลาว--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา
กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--มาเลเซีย
มาเลเซีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305