ศิริ สร้อยแสงชัย

ไทย-ออสเตรเลียร้าวปืนยาวเป็นเหตุ ระวังจากตามก้น อเมริกาถึงตามก้นจีน - 2537 [1994]


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305