ชีพจร ตลาดบ้าน ทำเลไหน! ครองแชมป์ - 2537 [1994]


ที่อยู่อาศัย--ไทย--กรุงเทพฯ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2537

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305