ศิริ สร้อยแสงชัย.

คนไทยกับรัฐประหารกัมพูชา เขมรพิพากษาไทยควานหา ตอ. - 2537 [1994]


รัฐประหาร--กัมพูชา.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา.
กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305