เยลต์ซิน, บอริส.

เอกสารลับรัสเซียกรณีสังหารเคนเนดี แปลและเรียบเรียงโดย พล.อ. สัณห์ จิตรปฏิมา. - 2537 [1994]


เคนเนดี้, จอห์น ฟิซเจอร์รัล, ค.ศ. 1917-1963.


รัสเซีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไอร์แลนด์.
ไอร์แลนด์--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--รัสเซีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305