ศิริ สร้อยแสงชัย.

ปฏิบัติการ เพื่อพรรค 2 รัฐมนตรีเกษตรลาออกดับไฟลาม ปชป. - 2537 [1994]


นิพนธ์ พร้อมพันธุ์, 2495-
สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-


พรรคประชาธิปัตย์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305