ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบี้กันหนัก สองแบงก์ต่างชาติขอเอี่ยวด้วย

ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบี้กันหนัก สองแบงก์ต่างชาติขอเอี่ยวด้วย - 2537 [1994]


สินเชื่อธนาคาร--ไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2537
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305