ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

ทวนน้ำโขงไปสืบรากเหง้าเผ่าไทย ที่เชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา. - 2538 [1995]


ชาวไท--จีน.
ชนกลุ่มน้อย--จีน.


สิบสองปันนา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

ไทลื้อ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305