สราวุฒิ สิงห์เอี่ยม

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจรุกคืบ จากกระดาษสู่ความเป็นจริง - 2537 [1994]


โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย


ไทย--การค้า--อินโดนีเซีย
ไทย--การค้า--มาเลเซีย.
อินโดนีเซีย--การค้า--ไทย
อินโดนีเซีย--การค้า--มาเลเซีย
มาเลเซีย--การค้า--ไทย
มาเลเซีย--การค้า--อินโดนีเซีย

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305