ชีวิตกับการแก้ปัญหา ศ.คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร นิติพงษ์ ห่อนาค โดย กองบรรณาธิการสารคดี - 2534 [1991]


จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง, 2463-2544
นิติพงษ์ ห่อนาค, 2503-


การแก้ปัญหา
ปัญหาชีวิต

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305