สุทัศน์ ศีลปัญญา.

ความหมาย ล้ำลึก บนผืนผ้า ตุงล้านนา. - 2538 [1995]


ไทย--ประวัติศาสตร์.
ลานนา (อาณาจักร)

ตุงล้านนา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305