สมชาย ทองคำแท้

จริยธรรมของนักการเมือง กรณีเขื่อนคลองสียัด


นักการเมือง--จรรยาบรรณ


เขื่อนคลองสียัด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305