สำรวจสาแหรก เทือกสุบรรณ หาญาติ สุเทพ รับส.ป.ก. - 2538 [1995]


สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-

ส.ป.ก.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305