ธุรกิจท่องเที่ยวรายงาน สถานะการลงทุนของธุรกิจการท่องเที่ยว เชียงใหม่-เชียงราย - 2534 [1991]


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--ไทย
นักท่องเที่ยว--ทัศนคติ


เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เชียงราย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305