สุวรรณี ชลานุเคราะห์.

ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ สุวรรณี ชลานุเคราะห์. Suwanni Chalanukhro, national artist dance catagory. - 2534 [1991]

0125-3654


สุวรรณี ชลานุเคราะห์, 2469-


ศิลปินไทย--ชีวประวัติ.
ศิลปะการแสดง--ไทย.
การรำ--ไทย.
ศิลปินแห่งชาติ.

นาฏศิลป์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305