สุทิน สนองผัน.

ผีเสื้อ หรือ ผีเชื้อสาย. Butterflies or ancestral spirits? - 2534 [1991]

0125-3654


ความเชื่อ.
ผีเสื้อ (ผี)
ผีปอบ


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

พระเสื้อเมือง ผีเชื้อสาย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305