ทิพภาณี ไชยเสน

เชียงใหม่กับการพัฒนาตัวเองเชิงธุรกิจค้าปลีก-ส่ง - 2538 [1995]


การขายปลีก--ไทย--เชียงใหม่


เชียงใหม่--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305