พ่อค้าไทยเจอขวากใหญ่ เมื่อพม่าสั่งปิดตายชายแดน - 2534 [1991]


ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305