สมโชติ อ๋องสกุล.

การอนุรักษ์เมืองโบราณเชียงใหม่และเชียงของ สองศูนย์กลางอาณาจักรใหญ่ ความพัวพันและความเคลื่อนไหวเพื่อปกปักรักษา - 2538 [1995]


ไทย--ประวัติศาสตร์--ล้านนา, 1300-2345
เชียงใหม่--โบราณสถาน
เชียงของ (เชียงราย)--โบราณสถาน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305