ศิริชัย นฤมิตรเรชการ

เชียงใหม่ศตวรรษที่ 9 และลำพูนศตวรรษที่ 14 - 2538 [1995]


โครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน


เชียงใหม่
ลำพูน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305