อวยพร แต้ชูตระกูล

ตรวจแนวรบบ้านครัว ตำนานแห่งศรัทธา จะถูกจารึกเหนือผลประโยชน์ - 2538 [1995]


ชุมชนบ้านครัว


บ้านครัว (กรุงเทพฯ)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305