สวนสักทอง-เกษตรดับดิ้น แบงก์ชาติ สั่งขึ้นบัญชีดำ - 2537 [1994]


การพัฒนาที่ดิน--ไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2537

ธุรกิจการเกษตร สวนสักทอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305