เกื้อ แก้วเกต

อาฟต้าภาษีนำเข้าไทยยังสูงกว่าเพื่อนบ้าน - 2538 [1995]


การค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน


ภาษีนำเข้า

เขตการค้าเสรีอาเซียน อาฟต้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305