สุกัญญา ไชยภาษี

นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐในตะวันออก ถึงเวลาต้องปรับให้รับกับสถานการณ์ - 2538 [1995]


สหรัฐอเมริกา--การค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า--สหรัฐอเมริกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305