อนุกูล ศิริพันธุ์

นัดพบผีเจ้านาย บนสะพานเชื่อมชีวิตและวิญญาณ - 2538 [1995]


ผี--ไทย


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305