อวยพร แต้ชูตระกูล

เบื้องหลังพม่าหนุนกะเหรี่ยงพุทธย่ำยีไทย นโยบาย รัฐกันชน ถูกเปลี่ยนมือ - 2538 [1995]


ชาวกะเหรี่ยง


พม่า--ปัญหาเชื้อชาติ
ไทย--เขตแดน--พม่า
พม่า--เขตแดน--ไทย
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305