อวยพร แต้ชูตระกูล

พม่าลั่นกลองรบ-ทำสงครามจิตวิทยา ตั้งอนุสาวรีย์ บุเรงนอง ที่ท่าขี้เหล็ก - 2538 [1995]


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

บุเรงนอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305