พิพัฒน์ จักรางกูร.

การดำเนินคดีอย่างคนอนาถา. - 2537 [1994]

0857-9776


คดีและการสู้คดี.

คดีอาญา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305