จิตติ เจริญฉ่ำ.

รับเช็คไว้โดยแลกเงินสด ไม่ผิดฐานเอาเอกสารไปเสีย. คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 50/2537 - 2538 [1995]

8057-7730


เช็ค.
ยักยอก.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305