ไทยตะลุยซากุระเปิดศูนย์พาณิชยกรรมฟูกูโอกะ ยุทธวิธีเจาะตลาดภูมิภาคญี่ปุ่นหวังลดขาดดุลย์นับแสนล้าน. - 2534 [1991]


ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305